IBN DoeGoods Stempelsticker HR

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van DOEGOODS, te bereiken via het domein doegoods.nl. Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met deze disclaimer. Lees deze pagina zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt.

Algemeen

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie actueel, nauwkeurig en volledig te houden, kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid van de informatie voor welk doel dan ook. Het gebruik van de informatie op onze website is dan ook volledig op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken, grafische elementen en software, zijn eigendom van DOEGOODS of zijn wettige licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming materiaal van onze website te kopiĆ«ren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, publiceren of op enige andere wijze te gebruiken.

Externe links

Onze website kan links bevatten naar externe websites of bronnen die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie aangeboden. DOEGOODS heeft geen controle over de inhoud, het beleid of de praktijken van deze externe websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze links of het vertrouwen op de inhoud van externe websites.

Aansprakelijkheid

DOEGOODS is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens op jouw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs als we uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Wijzigingen

DOEGOODS behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pagina te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen?

Indien je vragen of opmerkingen hebt over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die vermeld staan op onze website.